Spring naar content
header-products_01

Producten voor schildklierziekten

  • THYRAX (levothyroxine)
  • ELTROXIN (levothyroxine)
  • STRUMAZOL (thiamazol)

THYRAX en ELTROXIN behoren tot de groep geneesmiddelen die worden voorgeschreven als de schildklier niet of te traag werkt. Wanneer de schildklier te weinig aan schildklierhormoon produceert, wordt gesproken over hypothyreoïdie. Allerlei lichamelijke processen kunnen hierdoor te langzaam verlopen. De klachten en verschijnselen die bij hypothyreoïdie voorkomen, kunnen zich ook voordoen bij andere ziekten. Hierdoor is hypothyreoïdie een aandoening die soms laat wordt herkend, ook omdat de klachten meestal zeer geleidelijk ontstaan. THYRAX en ELTROXIN vullen het tekort aan schildklierhormoon aan.

STRUMAZOL valt onder de geneesmiddelengroep thyreostatica en wordt voorgeschreven als de schildklier teveel schildklierhormoon aanmaakt (hyperthyreoïdie). In het algemeen kan gesteld worden dat bij hyperthyreoïdie allerlei lichamelijke processen te snel verlopen. Hierdoor kunnen verscheidene klachten en verschijnselen in wisselende mate optreden.

Bijsluiters

Samenvattingen van de productkenmerken

NL-LEV-1117-0077 Nov 2017

Scroll naar boven