jQuery( document ).ready(function() {jQuery('#ubermenu-nav-main-7').append('
 • Uitloggen
 • ');});"); } ?> Spring naar content

  Terms of use

  GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN:

  Acceptatie

  Uw toegang tot en gebruik van onze Sites is onderworpen aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Wanneer u onze Sites bezoekt, accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden (“Voorwaarden”) zonder beperking of voorbehoud, en erkent u dat alle andere overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van onze Sites tussen u en Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch nietig zijn en geen werking hebben.

  Door de toegang tot en het gebruik van onze Sites verklaart u ook dat u ten minste 18 jaar oud bent of u ten minste de wettelijk vereiste leeftijd heeft om een afdwingbaar contract aan te gaan in het rechtsgebied waarin u gebruik maakt van onze Sites.

  Wij adviseren u om een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden en alle toekomstige versies ervan te downloaden en af te drukken voor uw administratie.

  Medische gegevens /Voorwaarden

  De productinformatie op onze Sites wordt geleverd door Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch en is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Veel van de weergegeven farmaceutische en medische producten zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar bij een arts of een gekwalificeerde zorgverlener, en niet al deze producten zijn beschikbaar in alle landen. De productinformatie is niet bedoeld als volledige medische informatie. INDIEN U EEN MEDISCHE AANDOENING HEEFT GA DAN ONMIDDELLIJK NAAR UW EIGEN ARTS OF ZORGVERLENER. WIJ BIEDEN GEEN PERSOONLIJKE MEDISCHE DIAGNOSE OF PATIENTSPECIFIEK BEHANDELINGSADVIES. U dient altijd volledige medische informatie te verkrijgen over uw receptgeneesmiddelen of medische hulpmiddelen (met inbegrip van de voordelen van de medische toepassingen en de mogelijke bijwerkingen ervan) door rechtstreeks met uw voorschrijvende arts of, in voorkomend geval, andere medisch adviseur het juiste gebruik van een geneesmiddel (s) of medische apparaten te bespreken. Zorgverleners kunnen volledige medische informatie verkrijgen uit de bijsluiter van het product. De informatie over deze producten kan per land verschillen. Patiënten, artsen en andere zorgverleners dienen met lokale medische middelen en bij lokale regelgevende instanties te informeren of er informatie is die geldt  voor hun land. Daarnaast beperkt de huidige regelgeving in veel landen het vermogen van Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch om informatie te verstrekken en/of rechtstreeks op vragen van patiënten over  receptgeneesmiddelen te reageren (of in sommige gevallen is het zelfs verboden). Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch zal echter op verzoeken van uw gekwalificeerde zorgverlener reageren en informatie verstrekken in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

  Gebruik van Informatie:

  U mag vrij surfen op onze Sites, maar u kunt alleen toegang krijgen tot informatie van onze Sites met inbegrip van tekst, afbeeldingen, audio en video (de “Informatie”) en deze downloaden of gebruiken voor uw eigen niet-commerciële gebruik. U mag de Informatie niet verspreiden, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken, opnieuw publiceren, of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch U dient elke kennisgeving met betrekking tot  auteursrecht of andere eigendomsrechten bij alle informatie die u downloadt te bewaren en te reproduceren. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op onze Sites ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld en dat het niet mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of in de tekst op onze Sites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch garandeert of verklaart niet dat uw gebruik van materialen die op haar Sites worden weergegeven geen inbreuk vormt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van en niet zijn gelieerd aan Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch Met uitzondering van voornoemde beperkte bevoegdheid, wordt geen licentie of recht op de Informatie, of enig auteursrecht van Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch of enige andere partij aan u verleend of overgedragen.

  Handelsmerken/Eigendomsrechten

  U moet ervan uitgaan dat alle productnamen die op onze Sites worden weergegeven, al dan niet groot gedrukt of met het handelsmerksymbool, met inbegrip van alle logo’s en kopteksten van pagina’s  handelsmerken zijn van Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands branch, Aspen Groep of aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen en worden beschermd tegen reproductie, imitatie, verwatering of verwarrend of misleidend gebruik in het kader van nationale en internationale wetgeving (inzake handelsmerken en auteursrechten). Onze Sites kunnen ook octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch, Aspen Groep of haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen bevatten of noemen. Er wordt geen licentie in of recht op dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch, Aspen Groep of aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen aan u verleend of overgedragen.

  Uitsluiting van garantie

  Hoewel Van Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch zich redelijk inspant om ervoor te zorgen dat de Informatie nauwkeurig en actueel is, kan de Informatie technische onjuistheden of typefouten bevatten. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen in de Informatie. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de werking van onze Sites of de juistheid van de Informatie, inhoud, inhoud van materialen producten, diensten of gekoppelde services van derden verstrekt op of via onze Sites. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de Sites. ALLE INFORMATIE WORDT “IN DE HUIDIGE STAAT” VERSTREKT. ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED NETHERLANDS BRANCHGEEFT GEEN GARANTIES VOOR DE VOLLEDIGHEID OF JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP HAAR SITES OF HET MOGELIJKE GEBRUIK DAARVAN. DAAROM MOET DE INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR BEZOEKERS VAN DE SITE WORDEN GEËVALUEERD. NOCH ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED NETHERLANDS BRANCH, NOCH ENIGE ANDERE GROEPSMAATSCHAPPIJ VAN ASPEN, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF AAN U LEVEREN VAN ONZE SITES IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING ALS STRAF DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN ONZE SITES OF FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN ONZE SITES. In sommige rechtsgebieden is uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, en in dat geval is de bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw computer of virussen die uw computer of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot en gebruik van de Sites en de Informatie of het downloaden van Informatie. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch behoudt zich het recht voor om haar Sites op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te beëindigen.

  Gegevens die u aan ons verstrekt

  Behalve gegevens die onder onze Online Privacyverklaring vallen, zal alle communicatie of materiaal dat u naar onze Sites stuurt via e-mail of op andere wijze, waaronder gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke behandeld worden als niet-vertrouwelijk en niet-beschermd. Alles wat u inzendt of post wordt eigendom van Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch of aan haar gelieerde ondernemingen en kan worden gebruikt voor elk doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en publicatie. Voorts staat het Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch vrij om zonder vergoeding aan u ideeën, concepten, knowhow, of technieken vervat in elke communicatie die u voor welk doel dan ook naar haar Sites stuurt te gebruiken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en marketen van producten met behulp van dergelijke informatie.

  Wereldwijde producten

  Onze Sites kunnen informatie bevatten over wereldwijde producten en diensten, die niet allemaal overal beschikbaar zijn. Vermelding van een product of dienst op onze Sites impliceert niet dat het product of de dienst op uw locatie beschikbaar is of zal zijn. De op onze Sites vermelde producten kunnen onderworpen zijn aan verschillende regelgevingsvereisten, afhankelijk van het land van gebruik, en de etikettering van producten kan van land tot land verschillen. Hierdoor kunnen bezoekers de melding krijgen dat bepaalde delen van onze Sites uitsluitend bestemd zijn voor bepaalde soorten deskundige gebruikers of alleen voor het publiek in bepaalde landen, terwijl de productinformatie voor een specifiek land moet worden geverifieerd bij de lokale Aspen organisatie. U moet niets op onze Sites interpreteren als promotie of reclame voor een product of voor het gebruik van een product dat niet door de wetten en regels van uw land van verblijf is toegestaan.

  Disclaimer:

  Niets op onze Sites is een uitnodiging of aanbod om te investeren of te handelen in de effecten van Aspen Group. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van voorspellingen, meningen of verwachtingen weergegeven op onze Sites en de prestaties van de prijs van effecten in het verleden mag niet als leidraad voor hun toekomstige prestatie worden gebruikt.

  Links naar onze Sites

  Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch heeft geen van de webites van derden die links naar haar Sites bevatten gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke off-site pagina’s of andere Sites gekoppeld aan de Site. Als u uw website aan onze Sites wilt koppelen, mag u dit alleen doen via een link naar de home page. U mag niet geen links naar andere pagina’s binnen onze Sites weergeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch Offertes of het gebruik van één of meer onderdelen van onze Sites op de site van derden zijn eveneens verboden zonder schriftelijke toestemming.

  Links naar andere Sites

  Links naar Sites van derden kunnen worden verstrekt ten behoeve van de interesse, verwijzing en/of gemak van bezoekers van onze Sites. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de site van de derde kunnen anders zijn. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor links naar andere webites, en is met name niet verantwoordelijk voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud ervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit schendingen of weglatingen in het privacybeleid en/of de gebruiksvoorwaarden van derden.

  Een link vanaf onze Sites naar een website van een derde impliceert of betekent niet dat we de inhoud van die website of de exploitant of de activiteiten van de desbetreffende website goedkeuren. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van inhoud van websites van derden waar u naartoe gaat via een link op onze Sites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites van derden, of handelaars of exploitanten van een website van derden  of anderen met wie u een transactie aangaat.

  Berichten op onze Sites

  Hoewel Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch van tijd tot tijd discussies, chats, posten, inzendingen, bulletin boards, en dergelijke op haar Sites kan monitoren of beoordelen , is Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch niet verplicht om dit te doen en aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de inhoud van dergelijke locaties, noch voor fouten, belediging, laster, smaad, weglatingen, onjuistheden, obsceniteiten, pornografie, profaniteit, gevaar, onthulling van privacy of onjuistheden in informatie binnen die locaties op haar Sites. U mag geen materiaal posten of inzenden dat onwettig is, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, schandaleuze, opruiend, pornografisch, of profaan is of enig materiaal dat gedrag kan zijn of stimuleren dat beschouwd zou worden als een misdaad, burgerlijke aansprakelijkheid zou veroorzaken, of anderszins een overtreding van de wet zou zijn. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch zal volledige medewerking verlenen aan de handhavingsautoriteiten of gerechtelijk bevelen waarin Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch wordt verzocht of bevolen om de identiteit van iemand die dergelijke informatie of materialen heeft gepost vast te stellen. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch behoudt zich het recht voor om door gebruikers gegenereerde content van haar Sites te verwijderen of te wijzigen.

  Gevolgen

  Indien we merken dat u enige van de voorwaarden vervat in deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, kunnen we op elk moment en zonder kennisgeving onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen, zoals door u het gebruik van de services aangeboden door Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch te ontzeggen en informatie, gegevens en content die door u op haar Sites is gezet te verwijderen. Indien wij schade hebben geleden door uw overtreding kunnen we, uitsluitend naar onze keuze, maatregelen nemen om de schade op u te verhalen.

  Herziening

  Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken en/of kennisgeving daarvan aan u te sturen en/of mailen. Uw voortgezette gebruik van onze Sites na die wijziging zal worden beschouwd als aanvaarding van de wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden. Daarom adviseren we u om periodiek naar deze pagina te gaan om de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

  Beëindiging

  Wij kunnen de toegang tot onze Sites met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, waaronder zonder beperking indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt . Alle bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden die vanwege hun aard beëindiging moeten overleven, zullen beëindiging overleven, waaronder begrepen maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, uitsluiting van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperking.

  Contact

  Als u vragen of klachten heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, of als u aanbevelingen wilt doen of opmerkingen heeft om de kwaliteit van deze Gebruiksvoorwaarden te verbeteren, stuur dan een e-mail naar nl-info@aspenpharma.eu

  Bedrijfsinformatie

  Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch
  Ceresstraat 13
  4811CA Breda

  Telefoon: +31 (0) 85 051 85 13
  E-mail adres: nl-info@aspenpharma.eu

  Identificatienummer in handelsregister: 86798391
  BTW-number: NL823842289B01

  NL-COR-11-2200001

  Scroll naar boven