jQuery( document ).ready(function() {jQuery('#ubermenu-nav-main-7').append('
 • Uitloggen
 • ');});"); } ?> Spring naar content

  Privacy Policy

  Bij Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch (“Aspen”) onderscheiden wij ons door onze unieke ondernemende cultuur. Wij zijn toegewijd aan patiënten, zorgverleners en alliantiepartners, onze werknemers en de gemeenschap. De bescherming van persoonsgegevens, zoals omschreven in de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, en respect voor privacy zijn fundamentele onderdelen van deze cultuur van toewijding en de onderstaande Online Privacyverklaring (“Verklaring“) laat deze toewijding zien aan bezoekers en gebruikers van websites van Aspen (“Sites“).

  De websites van Aspen maken gebruik van een door Aspen gestuurd webprogramma waarbij Aspen namens Aspen Europa publieksgroepen bezit, goedkeurt en/of aanspreekt.

  Deze Verklaring is gebaseerd op internationaal erkende praktijken met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens en is opgesteld in de geest van het streven van Aspen om op ethische wijze en in overeenstemming met de wetgeving zaken te doen.

  Bij Aspen respecteren wij het belang van uw privacy. Deze Verklaring is bedoeld om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van persoonsgegevens die u via deze Sites verstrekt of die we door uw gebruik van de Sites verkrijgen. Deze Verklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door ons is verzameld uit online middelen die een link naar deze Verklaring weergeven en niet uit enige andere bron. Aspen Netherlands B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

  DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITES ERKENT U DAT VOOR ZOVER DE WET HET TOESTAAT ASPEN NETHERLANDS B.V. DEZE VERKLARING NAAR EIGEN GOEDDUNKEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING PERIODIEK KAN WIJZIGEN, AANPASSEN, ERAAN KAN TOEVOEGEN OF ERUIT KAN VERWIJDEREN OF DEZE VERKLARING ANDERSZINS KAN BIJWERKEN. Het is onze bedoeling om deze wijzigingen op onze Sites te plaatsen, zodat u volledig geïnformeerd bent over de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke omstandigheden. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen. Als u onze Sites na bekendmaking van wijzigingen in deze voorwaarden blijft gebruiken betekent dit dat u de desbetreffende wijzigingen accepteert.

  Deze Verklaring is gemakkelijk te vinden, omdat zij op elke pagina van de site wordt weergegeven en is gekoppeld aan elk gedeelte van de website waar persoonsgegevens worden gevraagd. Op deze plaatsen waar persoonsgegevens worden verzameld kan in voorkomende gevallen nadere uitleg worden gegeven over de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt. Deze Verklaring informeert u samen met eventuele aanvullende uitleg hoe we de gegevens over uzelf die wij in verband met uw gebruik van onze Sites verzamelen zullen behandelen.

  VERBINTENIS INZAKE PRIVACY

  Met de term “persoonsgegevens” zoals gebruikt in deze Verklaring wordt de volgende informatie bedoeld:

  • Naam, achternaam, voorletters en geslacht;
  • Contractgegevens: e-mailadres, postadres, telefoonnummer;
  • Soort aanvrager: patiënt/arts/apotheker/groothandel/anders;
  • Naam ziekenhuis, afdeling, contactgegevens van het ziekenhuis (adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres) in geval van bestellingen door ziekenhuizen en apotheken;
  • RVG-nummer (in geval van login om materialen voor patiënten te controleren);
  • Indien een MedKey rekening (HCPS) is aangemaakt: voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum, gebruikersnaam en/of e-mailadres, specialiteit, stagiair, instelling, postcode instelling en huisnummer instelling;
  • Overige informatie die u op onze website/contactformulieren hebt verstrekt.

   

  In de volgende paragrafen is uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe we deze gegevens verzamelen.

  De informatie die wij op onze Sites verzamelen bestaat uit drie categorieën: (1) door u verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie, (2) gegevens verzamelt wanneer u door onze Sites navigeert, en (3) openbaar of commercieel beschikbare informatie.

  (1) Verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie

  Sites: Net als veel andere websites, kunnen onze Sites actief informatie van bezoekers verzamelen, zowel door bepaalde vragen te stellen (bijvoorbeeld registratie) en door u rechtstreeks met ons te laten communiceren via e-mail, feedbackformulieren en/of chatrooms. Een deel van de informatie die u kunt indienen kan persoonlijk identificeerbare informatie zijn (dat wil zeggen, informatie die op unieke wijze met u kan worden geïdentificeerd, zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort).

  Sommige delen van onze Sites kunnen u verplichten om behandelings- en/of demografische informatie te verstrekken, zodat u kunt profiteren van de gespecialiseerde functies (zoals abonnementen op nieuwsbrieven, tips/adviezen, etc.) of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals promoties). Voor zover u verplicht wordt om deze informatie te verstrekken, wordt u bij elk informatieverzamelpunt geïnformeerd welke informatie verplicht, en welke informatie optioneel is. Indien nodig, zal uw (expliciete) toestemming worden gevraagd.

  (2) Overige verzameling van informatie

  Als u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden verzameld (d.w.z. verzameld zonder dat u deze informatie actief verstrekt) met behulp van verschillende technieken en middelen, zoals het verzamelen van navigatiegegevens. Onze Sites kunnen gebruik maken van Internet Protocol (IP) adressen. Een IP-adres is een nummer dat door uw internet service provider aan uw computer wordt toegewezen, zodat u toegang heeft tot het internet. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te diagnosticeren, statistische gegevens te verzamelen, de snelste route te bepalen voor uw computer om verbinding te maken met onze site, en om de site te beheren en te verbeteren.

  We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze site door middel van cookies en vergelijkbare technologie. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat door een website naar uw computer wordt gestuurd en de website helpt om informatie over u en uw voorkeuren te onthouden en u te herkennen als terugkerende bezoeker van de site. Cookies vertellen ons op zichzelf uw e-mailadres of andere persoonsgegevens niet. Echter kunnen wij deze informatie combineren wij met andere informatie verzameld van of over u om de inhoud op maat aan te passen. Zie voor meer informatie over ons gebruik van cookies het onderdeel hierna, getiteld “Gebruik van Cookies”.

  “Web beacons” (ook wel Internet tabs, single-pixel GIF/PNG, clear GIF/PNG, invisible GIF/PNG, en 1-by-1 GIF/PNG’s genoemd) zijn kleiner dan cookies en geven de website serverinformatie, zoals het IP-adres en het type browser van de computer van de bezoeker. Onze Sites maken soms gebruik van web beacons.

  “Navigatiegegevens” (“logbestanden”, “serverlogs,” en “clickstream” gegevens) worden gebruikt voor het systeembeheer, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan bezoekers te verstrekken. Onze Sites maken soms gebruik van navigatiegegevens.

  (3) Verzameling van openbaar/commercieel beschikbare informatie

  Openbaar of commercieel beschikbare informatie wordt gedefinieerd als informatie die iemand openbaar maakt of laat maken, of die legaal beschikbaar is via een onafhankelijke listbroker of een andere derde partij, en/of wettig is verkregen en toegankelijk is via bronnen zoals: overheidgegevens die openbaar beschikbaar zijn, journalistieke reportages, of informatie die wettelijk beschikbaar moet zijn. Wij kunnen openbaar beschikbare informatie verzamelen of commercieel beschikbare informatie over u van derden kopen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Gebruik en bekendmaking van informatie

  Tenzij anders vermeld, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om de gebruikerservaring en inhoud van onze Sites te verbeteren, om de Sites aan uw voorkeuren aan te passen, om informatie aan u te verstrekken (indien u hebt gevraagd om informatie), om uw (medische) vragen te beantwoorden, om u de bestelde producten/materialen te sturen, om klachten te behandelen, om schadefeiten af te handelen, voor onze marketing- en onderzoeksdoeleinden (onder meer door middel van partnerschappen met derdereclamebureaus om informatie te verstrekken en/of om te adverteren voor producten die relevant of van belang voor u kunnen zijn op basis van uw surfactiviteit en/of interesses), om gebruikersprofielen aan te maken, om u nieuwsbrieven te sturen, producten, diensten, tools of programma’s te ontwikkelen of te verbeteren, om te reageren op toegangsverzoeken of juridische en zakelijke belangen en rechten te beschermen of om de wettelijke en zakelijke belangen van Aspen te beschermen in geval van geschillen of andere juridische procedures, en voor de andere doeleinden die in deze Verklaring worden gespecificeerd. Als u persoonlijk identificeerbare informatie aan onze Sites verstrekt, kunnen we die informatie met andere actief en passief verzamelde informatie en/of openbaar/commercieel beschikbare informatie combineren.

  We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie aan derden bekendmaken, ook in landen buiten het land waar u woont, die wet- en regelgeving kunnen hebben die anders is dan die van uw eigen land, maar alleen (i) aan contractanten die we gebruiken om onze activiteiten te ondersteunen ( bijv. uitvoeringsservices, technische ondersteuning, bouw en onderhoud van onze websites, het onderhoud van de Medkey databank, bezorgdiensten, marktonderzoek, het verstrekken van nieuwsbrieven en andere marketing-/promotionele uitingen, afhandeling van schadefeiten, behandeling van klachten met betrekking tot producten en medische vragen, event management en financiële instellingen), in welk geval we derden verplichten om te verklaren dat ze de gegevens in overeenstemming met deze Verklaring zullen behandelen; (ii) in verband met de verkoop of overdracht van een bedrijfsonderdeel of een actief aan een andere entiteit, op voorwaarde dat de entiteit verplicht wordt om de gegevens in overeenstemming met deze Verklaring te behandelen; of (iii) indien vereist door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of regelgeving van de overheid; of (iv) om de juridische en zakelijke belangen van Aspen anderszins te beschermen.

  Recht op toegang

  U hebt het recht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens actueel zijn. Daarom kunt u een overzicht aanvragen van de door ons verwerkte persoonsgegevens. In sommige landen, zoals Nederland, heeft u het wettelijke recht om ons te verplichten om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Indien u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar nl-info@aspenpharma.eu. Als u contact met ons op wilt nemen, let dan op de naam van de website waar u de informatie heeft verstrekt, evenals de specifieke informatie die u door ons wilt laten corrigeren, bijwerken of verwijderen. Uw verzoek zal snel en correct worden afgehandeld. Na ontvangst van uw verzoek informeren we u binnen vier weken schriftelijk over de vraag of, en zo ja, in welke mate wij aan uw verzoek zullen voldoen. Een weigering wordt met redenen omkleed. Verder zullen we ervoor zorgen dat een beslissing om uw gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Verzoeken om persoonsgegevens te wissen zijn onderworpen aan de toepasselijke juridische en ethische rapportageverplichtingen of archiverings- of bewaarverplichtingen die aan ons worden opgelegd.

  Daarnaast kunt u ons altijd laten weten dat we geen contact meer met u op moeten nemen. U kunt zich op elk moment afmelden voor het gebruik van uw persoonsgegevens door ons voor communicatie voor direct marketingdoeleinden, bijvoorbeeld nieuwsbrieven. U kunt dit doen door op de optie afmelden onderaan elke nieuwsbrief te klikken of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via nl-info@aspenpharma.eu.

  Duur van de Bewaring van Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen via onze Sites worden opgeslagen zolang de informatie nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, of totdat degene wiens gegevens het betreft ons verzoekt om de gegevens te verwijderen (tenzij bewaring vereist is op grond van het toepasselijke recht).

  Veiligheid en vertrouwelijkheid

  Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij online verzamelen te verzekeren, maken wij gebruik van gegevensnetwerken die onder meer worden beschermd door een firewall en wachtwoordbeveiliging in overeenstemming met de industrienorm. Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens nemen we redelijke beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Hoewel we niet kunnen garanderen dat er geen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden, proberen we deze ongelukkige gebeurtenissen te voorkomen.

  Gebruik van Cookies:

  De cookies die onze Sites mogelijk gebruiken kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:

   • 1. Strikt noodzakelijke cookies

  De strikt noodzakelijke cookies kunnen in twee soorten cookies worden onderverdeeld:

    • cookies die nodig zijn om communicatie via onze Sites technisch mogelijk te maken. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze Sites. Deze cookies kunnen uw browsernaam, het type computer en de technische gegevens van uw verbinding met onze Sites opslaan, zoals het besturingssysteem en de internet service providers die worden gebruikt en andere soortgelijke informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie door en het gebruik van onze Sites technisch mogelijk te maken.
    • cookies die nodig zijn om een door u verzochte dienst te verlenen. Voorbeelden hiervan zijn cookies om een winkelwagentje of logingegevens voor de duur van een sessie op te slaan.

   

  Deze cookies zijn essentieel, omdat ze u in staat stellen om door onze websites te navigeren en bepaalde functies te gebruiken, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website of in verband met informatie van zoekopdrachten. Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten die u vraagt niet worden verstrekt.

     • 2. Performance cookies

  Deze cookies zijn nodig om een dienst te verlenen waar u niet specifiek om hebt verzocht. Voorbeelden hiervan zijn cookies om taalvoorkeur, winkelwagentjes of login gegevens op te slaan voor de volgende sessies. Bovendien zorgen deze cookies ervoor dat de website er consistent uitziet.

  Deze cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze Sites gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s u het vaakst bezoekt. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Deze cookies worden alleen gebruikt om erachter te komen hoe onze Sites presteren en om relevante verbeteringen aan te brengen.

  Onze Sites maken ook gebruik van analytische cookies. Deze worden  door Google Analytics  geplaatst en opgeslagen in haar databases in de Verenigde Staten. Het doel van deze cookies is om het aantal bezoeken en de delen van de site die het meest populair zijn bij de gebruikers van onze Sites te meten. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie over het gebruik van onze site te verstrekken en om de inhoud van onze site en de gebruikerservaring te verbeteren. De analytische cookies kunnen niet worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die we opslaan over een gebruiker van onze site, zoals hierboven beschreven.

   

  Google kan deze informatie echter combineren met niet-persoonlijke gegevens die zij via haar andere diensten heeft over een gebruiker van onze site. Zie de informatie van Google over haar diensten via [link naar Google Analytics privacybeleid].

   

     • 3. Profile cookies

  Deze cookies kunnen worden gebruikt om informatie  over de keuzes die u maakt op te slaan en om u meer persoonlijke functies te kunnen bieden. We kunnen deze cookies ook gebruiken om ervoor te zorgen dat de onsite marketing en beleving relevant is voor u. De informatie die door deze cookies wordt verzameld kan uw surfgedrag niet volgen op andere websites.

  Bewaartermijn van cookies:

  We gebruiken de volgende termijnen voor het bewaren van cookies:

   

  Cookie tag Van Doel van cookie Partijen met toegang tot cookies Opslagperioden Gevolgen indien niet geaccepteerd
  _ga Google analytics Gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch, BlueNovius en Google 2 jaar Specifieke onderdelen van de website zullen niet goed functioneren, zoals maar niet beperkt tot het afspelen van video’s, het verzenden van bestel-formulieren en aanmelding bij de pagina’s op de website voor zorgverleners.
  _gat Google analytics Gebruikt om het verzoek-percentage te filteren. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch, BlueNovius and Google 10 minuten Specifieke onderdelen van de website zullen niet goed functioneren, zoals, maar niet beperkt tot het afspelen van video’s, het verzenden van bestel-formulieren en aanmelding bij de pagina’s op de website voor zorgverleners.
  PHPSESSID PHP Het bijhouden van sessies.Identificeert uw huidige websessie op onze server. Wordt bij aankomst op onze site ingesteld en verwijderd als u weggaat. Behoudt geen persoonlijk identificeerbare informatie. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch and BlueNovius Sessie U kunt niet inloggen op sommige delen van de website en u hebt daardoor geen toegang tot de afgesloten delen van de website.
  wordpress_test_cookie WordPress Deze cookies zijn nodig voor onze Blogging software en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch en BlueNovius Sessie Specifieke onderdelen van de website zullen niet goed functioneren, zoals maar niet beperkt tot het afspelen van video’s, het verzenden van bestel-formulieren en aanmelding bij de pagina’s op de website voor zorgverleners.
  wordpress_sec WordPress SLL authenticatiecookie Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch  en BlueNovius Sessie Specifieke onderdelen van de website zullen niet goed functioneren, zoals maar niet beperkt tot het afspelen van video’s, het verzenden van bestel-formulieren en aanmelding bij de pagina’s op de website voor zorgverleners.
  wordpress_logged_in WordPress Login / Logout Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch en BlueNovius Sessie Specifieke onderdelen van de website zullen niet goed functioneren, zoals maar niet beperkt tot het afspelen van video’s, het verzenden van bestel-formulieren en aanmelding bij de pagina’s op de website voor zorgverleners.
  wp-settings-1 WordPress Deze cookies zijn nodig voor WordPress en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch en Blue Novius 1 jaar Specifieke onderdelen van de website zullen niet goed functioneren, zoals maar niet beperkt tot het afspelen van video’s, het verzenden van bestel-formulieren en aanmelding bij de pagina’s op de website voor zorgverleners.
  wp-settings-time-1 WordPress Deze cookies zijn nodig voor onze Blogging software en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch en BlueNovius 1 jaar Specifieke onderdelen van de website zullen niet goed functioneren, zoals maar niet beperkt tot het afspelen van video’s, het verzenden van bestel-formulieren en aanmelding bij de pagina’s op de website voor zorgverleners.
  fmeddokeh Medkey Login / Logout Aspen Pharma Ireland Limited Netherlands Branch en BlueNovius Sessie U kunt niet inloggen op sommige delen van de website en u hebt daardoor geen toegang tot de afgesloten delen van de website.

   

   

  Uw cookievoorkeuren instellen

  U kunt cookies accepteren of weigeren. Veel webbrowsers staan toe dat cookies via de browsersettings worden geregeld. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt regelen naar www.allaboutcookies.org. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren kunt u geen gebruik maken van alle mogelijkheden van onze Sites of andere websites die u bezoekt.

  Persoonsgegevens en kinderen

  Het grootste deel van de diensten die op onze Sites beschikbaar zijn, is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Iedereen die informatie vraagt over een behandeling geïndiceerd voor gebruik door kinderen moet 18 jaar of ouder zijn. We zullen niet bewust gegevens verzamelen, gebruiken of persoonsgegevens van een minderjarige jonger dan 18 jaar openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van iemand met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) via rechtstreeks offline contact. We zullen de ouder (i) een kennisgeving sturen van de specifieke soorten persoonsgegevens die over de minderjarige worden verzameld en (ii) de mogelijkheid geven om bezwaar te maken tegen verdere verzameling, gebruik of opslag van dergelijke informatie. Wij houden ons aan de wetten die bedoeld zijn om kinderen te beschermen.

  Links naar andere Sites

  Deze Verklaring is alleen van toepassing op onze Sites met uitsluiting van de websites van derden. We kunnen links weergeven naar andere websites waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor onze bezoekers. Wij hebben geen controle over de links die op deze websites worden weergegeven en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites verbonden aan of toegankelijk vanaf de website. Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat dergelijke websites de hoogste normen hanteren. Wij kunnen echter vanwege de aard van het World Wide Web de privacynormen van elke website waarvan wij een link weergeven niet garanderen of verantwoordelijk zijn voor de inhoud van andere Sites dan deze, en deze Verklaring geldt niet voor elke niet-Aspen site waarvan een link wordt weergegeven. Browsen en interactie op een andere website, zoals websites met een link naar onze website, valt onder de eigen voorwaarden en het beleid van die website.

  Contact

  Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze Verklaring, of als u aanbevelingen wilt doen of opmerkingen wilt maken om de kwaliteit van deze Verklaring te verbeteren, stuur dan een e-mail naar nl-info@aspenpharma.eu

  Er zijn Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden in verband met uw gebruik en het bekijken van onze site. Deze Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden kunt u hier bekijken.

  NL-COR-11-2200001

  Scroll naar boven